LÀM IVF NHIỀU CHU KÌ ĐƯỢC KHÔNG
Ở nhóm bệnh nhân dưới 40 tuổi, tỉ lệ trẻ sinh sống ở chu kì IVF đầu tiên là 32%, và ở những chu kì tiếp theo khoảng 20% cho đến chu kì thứ 4. Tỉ lệ trẻ sinh sống cộng dồn ở chu kì thứ 6 là 68,4%. Trong khi đó, ở nhóm phụ nữ độ tuổi từ 40-42, tỉ lệ lần lượt là 12,3% và 31,5%. Đối với nhóm phụ nữ trên 42 tuổi, tỉ lệ trẻ sinh sống ở bất kì chu kì nào đều dưới 4%. Do đó, có thể cân nhắc điều trị bệnh nhân với số chu kì IVF trên 3 hoặc 4 chu kì, dựa trên sự cân nhắc giữa tỉ lệ thành công, tình trạng mong con, điều kiện kinh tế và nguyện vọng của bệnh nhân. Ở những trường hợp xin cho trứng, thường nguồn trứng từ những người có dự trữ buồng trứng tốt, độ tuổi từ 25-30 nên tỉ lệ thành công thường cao.
Tài liệu tham khảo
Smith A.D.A.C, Tilling K, Nelson S.M, Lawlor D.A. Live-Birth Rate Associated With Repeat In Vitro Fertilization Treatment Cycles. JAMA. 2015;314(24):2654

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *