CÓ NÊN TRÌ HOÃN ĐIỀU TRỊ IVF Ở TRƯỜNG HỢP GIẢM DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG

Giảm dự trữ buồng trứng là bất thường về xét nghiệm dự trữ buồng trứng (AFC < 5 -7 hoặc AMH < 0,5 – 1,1 ng/ml). Phụ nữ giảm dự trữ buồng trứng thường có kết quả điều trị kém hơn so với phụ nữ có dự trữ buồng trứng trong giới hạn bình thường.

Thời gian từ lúc phát hiện giảm dự trữ buồng trứng tới khi điều trị mong con là mối quan tâm của cả bác sĩ và bệnh nhân. Với đại dịch Covid-19, việc trì hoàn điều trị lại gây ra nhiều mối bận tâm hơn cho bệnh nhân.

Trong một nghiên cứu của Phillip và cộng sự (2020) về ảnh hưởng của việc trì hoãn điều trị mong con ở nhóm giảm dự trữ buồng trứng cho thấy việc trì hoãn đến 6 tháng không ảnh hưởng đến kết quả điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu hồi cứu, áp dụng trên các bệnh nhân chuyển phôi tươi, áp dụng mẫu xét nghiệm AMH ở nhiều trung tâm khác nhau do đó, cho đến hiện tại, vẫn chưa có chứng cứ đủ mạnh để khẳng định việc trị hoãn điều trị hiếm muộn cho bệnh nhân đến bao lâu, ít nhất là không hơn 180 ngày để có thể không ảnh hưởng đến tiên lượng điều trị của bệnh nhân.

Do đó, chúng tôi thường tư vấn bệnh nhân “tranh thủ”, cân nhắc giữa tình trạng mong con hiện tại, đặc biệt ở một số nhóm bệnh nhân có bệnh lý lạc nội mạc tử cung, bệnh nhân lớn tuổi (tuổi mẹ ≥ 35), chồng bất thường tinh trùng nặng và tình hình dịch bệnh tại địa phương để có lựa chọn phù hợp nhất.

Tài liệu tham khảo

  1. Ferraretti A.P, A La Marca, B C J M Fauser, B Tarlatzis, G Nargund, L Gianaroli. ESHRE consensus on the definition of “poor response” to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod. 2011;26(7):1616–24.
  2. Romanski P.A, Bortoletto P, Rosenwaks Z, Schattman G.L. Delay in IVF treatment up to 180 days does not affect pregnancy outcomes in women with diminished ovarian reserve. Human Reproduction. 2020;1–7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *