KHẢO SÁT Ở BỆNH NHÂN THẤT BẠI LÀM TỔ NHIỀU LẦN

 

Thất bại làm tổ là trường hợp không có beta hCG và thai lâm sàng (siêu âm thấy túi thai trong buồng tử cung) sau 3 lần chuyển phôi tươi/trữ với ít nhất 4 phôi tốt, tuổi mẹ dưới 40. Thất bại làm tổ nhiều lần là trưởng hợp khó trong điều trị IVF, chiếm khoảng 10% bệnh nhân khi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Thất bại làm tổ nhiều lần gia tăng áp lực cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Các khảo sát để tìm hiểu nguyên nhân và hạn chế thất bại lần chuyển phôi tiếp theo luôn được bệnh nhân quan tâm để hạn chế thất bại trong lần chuyển phôi tiếp. Các khảo sát và can thiệp này bao gồm cả trên người nữ, người nam và trên phôi. Dưới đây là những khảo sát về hướng tiếp cận trên lâm sàng nên làm và không nên làm dựa trên những chứng cứ hiện tại, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân và cơ sở y tế, để có hướng khảo sát cho bệnh nhân trước khi tiếp tục điều trị IVF.

 

Yếu tố Khảo sát nên làm Khảo sát chưa có bằng chứng ủng hộ Khảo sát không cần thiết nếu không có những chỉ định kèm theo
Di truyền
Mẹ Karyotype
Bố Karyotype Độ phân mảnh DNA tinh trùng
Giải phẫu
Tử cung SIS với đầu dò 3Da Nội soi buồng tử cungb
Ống dẫn trứng HSG
Huyết học và miễn dịch Đếm tế bào NK ngoại vi

Tỉ số Th1/Th2

Các xét nghiệm miễn dịch khác

Hội chứng kháng photpholipidc

Các bệnh lý rối loạn đông máu di truyềnd

Nội tiết HbA1C

TSH

Vitamin D

Sự tiếp nhận của nội mạc tử cung ERA test

 

Bảng 1: Hướng dẫn các khảo sát khi tiếp cận bệnh nhân RIF (vẽ lại theo Turkgeldi và cộng sự)

Ghi chú: SIS: siêu âm bơm nước buồng tử cung, HSG: chụp cản quang tử cung ống dẫn trứng, ERA: endometrial receptivity array

  1. Có thể chỉ định cộng hưởng từ (MRI) cho những trường hợp bất thường tử cung phức tạp hoặc adenomyosis
  2. Có tiền sử dính buồng tử cung
  3. Có tiền sử sẩy thai liên tiếp
  4. Có tiền sử huyết khối của cá nhân hoặc có tính gia đình

Tài liệu tham khảo

  1. Coughlan C, Ledger W, Wang Q, Liu F, Demirol A, Gurgan T, Li T.C. Recurrent implantation failure: definition and management. Reprod Biomed Online. 2014;28(1):14–38.
  2. Sun Y, Zhang Y, Ma X. Determining Diagnostic Criteria of Unexplained Recurrent Implantation Failure: A Retrospective Study of Two vs Three or More Implantation Failure. Front Endocrinol. 2021;12.
  3. Engin T, Sule Y, Baris A. Diagnostic evaluation of the couple with recurrent implantation failure. In: Recurrent Implantation Failure. 1st ed. CRC Press; 2020. p. 104.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *