THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM XIN CHO TRỨNG

 

Ca thụ tinh ống nghiệm xin cho trứng đầu tiên được thực hiện năm 1983, và ngày càng trở nên phổ biến trong điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.

Thụ tinh trong ống nghiệm xin cho trứng là một quyết định khó ở những cặp vợ chồng đang điều trị mong vì có nhiều vấn đề cần bận tâm như tỉ lệ thành công, mối liên hệ di truyền và pháp lý về sau. Chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm xin noãn bao gồm suy buồng trứng sớm, thất bại với nhiều chu kì IVF liên quan đến giảm số lượng noãn và chất lượng noãn, phụ nữ lớn tuổi đi kèm giảm dự trữ buồng trứng, và một số trường hợp mẹ mang đột biến có thể di truyền cho thế hệ sau nhưng phương pháp xét nghiệm sàng lọc di truyền (PGT) không khả thi. Bên cạnh đó, thụ tinh ống nghiệm xin trứng ở những trường hợp cặp đồng tính nam muốn có con (hiện tại pháp luật Việt Nam chưa cho phép).

Tuổi và dự trữ buồng trứng của người cho trứng đóng vai trong quan trọng trong sự thành công của chu kì IVF xin cho trứng. Độ tuổi trung bình của người cho noãn từ 26-28 tuổi, người cho noãn với độ tuổi < 34 có tỉ lệ trẻ sinh sống cao hơn có ý nghĩa thống kê so với độ tuổi 35-39 tuổi. Bên cạnh đó, nếu người cho noãn có tiền sử sinh bé khỏe mạnh sẽ tăng thêm tiên lượng thành công khi điều trị IVF. Số lượng nang noãn đầu chu kì (AFC – antral follicle count) hoặc xét nghiệm dữ trữ buồng trứng (AMH –anti mullerian hormone) nên được thực hiện để tiên lượng đáp ứng khi kích thích buồng trứng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Người cho trứng thường là người khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý di truyền. Kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm được thực hiện để sàng lọc một số bệnh lý lây truyền qua đường máu, và đảm bảo người cho trứng đủ sức khỏe để thực hiện IVF.

 

Tài liệu tham khảo

  1. Practice committee of American Society for Reproductive Medicine, 2021. Guidance regarding gamete and embryo donation.
  2. Gustavo N.C, Juan A.G. Is oocyte donation efficient in patients with recurrent implantation failure. In Recurrent Implantation Failure. CRC Press, 2020.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *